Gündem

Ayrımcılık yasağı ihlali: Anayasa Mahkemesi, bekara konut hakkı verilmemesiyle ilgili karar

Batman Hasankeyf’te yaşayan bir kişi, konutların yeni yerleşim alanına taşınması projesinden, bölgede tek başına baraj yapılması nedeniyle faydalanamadı.

İlçe merkezinin yeni yerleşim yerine taşınmasından etkilenen vatandaşlar, 5543 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde belirlenen hususlar çerçevesinde mülklerini kullanıma açtırır. Anne ve babası yıllar önce vefat eden bekar başvurucu, ancak ilgili kanunda “aile vasfı getirme” şartı öngörülmüş olduğundan bu hakkını kullanamamıştır. Bunun üzerine Batman İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvurarak olumsuz yanıt alan kişi, idari işlemin iptali için açtığı davanın da mahkemece reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen Yargıtay, mülkiyet hakkına ilişkin ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi.

“AÇIK AYRIMCILIK”

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 1 No’lu Protokolü “Mülkiyetin korunması” İlk başlıklı madde hatırlatılarak, AİHS’nin 14. maddesinin hiçbir ayrım gözetmeksizin hak ve özgürlükleri güvence altına alması gerektiğine dikkat çekilmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre, nesnel ve makul bir gerekçe yoksa, farklı muamele “ayrımcı” olarak kabul edilebilir. Kararda, mülkiyet hakkının Anayasa’nın 35. maddesinde tanımlandığı ve Anayasa’nın 10. maddesinde herkesin kanun önünde eşit olduğuna karar verildi.

Devlet organları ve idarenin tüm işlemlerde kanun önünde eşitlik ilkesine göre hareket etmek zorunda olduğunun tespit edildiği kararda, şikayetçinin bölgedeki mülkiyeti nedeniyle hak sahibi olmasının tek nedeni, “aile olma niteliklerine sahip olmadığı”ydı. kayıtlı olmak.

Baraj projesinde evlerini su basan vatandaşlara hak verilmesinin sebebinin mağduriyeti gidermek olduğu belirtilen kararda, “Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi, Anayasa’da güvence altına alınan hak ve özgürlüklerden yararlanırken, aynı veya benzer durumda olan kişilere nesnel ve haklı bir sebep olmaksızın farklı muamelede bulunmalarını yasaklamaktadır.” Açıklamalar yer aldı.

Özel durumda, kararda, kardeşi olmayanların ve bekarların haklarından mahrum bırakıldığı ve muamelede farklılık olduğu açıktır. kaydedildi.

MAHKEMEYE GÖNDERİLEN KARAR ÖRNEKLERİ

“İdarenin ve mahkemenin kararında muamele farklılığının nedenine ilişkin bir açıklama yok” bahsi geçen kararda, “Bu durumda 5543 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında getirilen konut yardımı hakkına ilişkin başvurucuya yönelik muamele farklılığının nesnel ve haklı bir dayanağı olmadığı sonucuna varılmıştır. Muayene gerekli görülmedi. Gösterilen gerekçelerle Anayasa’nın 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak Anayasa’nın 10. maddesinde güvence altına alınan ayrımcılık yasağının kararlaştırılması gerekir. Açıklamalar yer aldı.

Yargıtay ayrıca, davanın yeniden denenerek ihlalin sonuçlarının düzeltilmesi için kararın bir örneğinin Bölge Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu